sk
Čo je terapia

Stimsmart

V súčasnej dobe existuje nespočetné
množstvo variant ako sa liečiť.

Terapia Stimsmart jedinečným spôsobom pozitívne ovplyvňuje viac zdravotných problémov súčasne.

Terapia Stimsmart využíva veľmi nízke impulzy elektrického prúdu k stimulácii centrálneho nervového systému. Výsledkom pôsobenia je zlepšenie prekrvenia cieľových tkanív, ktoré stoja za väčšinou z ovplyvňovaných zdravotných problémov:

Príčiny zníženého prekrvenia tkanív môžu byť rôzne. Najčastejšie sa jedná o vírusové alebo bakteriálne infekcie, mechanické narušenie integrity tkanív vplyvom poranenia alebo operačných výkonov, chronické ochorenie typu diabetes, metabolický syndróm, ulcerózna kolitída ďalej genetické poruchy či stres.

Použitie terapie vedie k vylučovaniu biologicky aktívnych látok do krvného obehu.

Účinnosť terapie je preukázaná klinickými štúdiami.

Klinické štúdie)* preukázali, že ide o celkom bezpečnú metódu bez vedľajších účinkov, ktorá môže byť používaná samostatne alebo i v kombinácii s farmakoterapiou ( nie je potrebné vysadzovať dlhodobo používané lieky) a má dlhodobé účinky predovšetkým v oblastiach ako je zlepšenie kožnej perfúzie.

1. Klinická skúška vo FN Hradec Králové (2006): Prof. Mudr. Luboš Sobotka, CSc., MUDr. Alena Šmahelová, PhD., MUDr. František Musil, PhD., CSc.
2. Klinická skúška vo FN Motol (2010): Prof. Mudr. Milan Kvapil, CSc., MBA, MUDr. Alexandra Krýšová, MUDr. Erik Hollay

Na čo ešte má Stimsmart pozitívny vplyv?

Viac informácií

Kde sa
môžete objednať?


:

Ste časovo vyťažení a nechcete na terapiu dochádzať? Za špeciálnych podmienok, je možné poskytnúť individuálnu terapiu i u Vás doma. Cena a podmienky takejto terapie Vám budú poskytnuté na vyžiadanie v centrále spoločnosti Stimsmart s.r.o. - infolinka

Copyright © 2022 Stimsmart

Created by Beneš & Michl