sk

Ako to prebieha

Základné informácie o priebehu

13 procedúr počas 10 po sebe nasledujúcich dňoch, po 30 minútach,
teda celkom iba 6,5 hodiny

  1. Telefonicky alebo e-mailom sa objednáte na konzultáciu vo vybranom lekárskom pracovisku.
  2. V rámci prvej osobnej návštevy prebehne približne polhodinová konzultácia s lekárom. Pre urýchlenie a uľahčenie komunikácie s naším lekárom, doporučujeme si so sebou priniesť prípadné lekárske správy popisujúce Váš zdravotný stav.
  3. Vyberiete si pre Vás najvhodnejší termín na nástup na terapiu podľa aktuálnej obsadenosti. Výhodou našej terapie je, že je možné dohodnúť si individuálny nástup podľa Vašich požiadaviek a možností.
  4. Nastúpite na desaťdňovú terapiu.
  5. Po ukončení desiatich dní prebehne výstupná konzultácia s lekárom.

Viac informácií

Príjemná a bezbolestná relaxácia

:

Ste časovo vyťažení a nechcete na terapiu dochádzať? Za špeciálnych podmienok, je možné poskytnúť individuálnu terapiu i u Vás doma. Cena a podmienky takejto terapie Vám budú poskytnuté na vyžiadanie v centrále spoločnosti Stimsmart s.r.o. - infolinka

Copyright © 2022 Stimsmart

Created by Beneš & Michl