cz
Co je terapie

Stimsmart

V současné době existuje nepřeberné
množství variant, jak se léčit.

Terapie Stimsmart jedinečným způsobem pozitivně ovlivňuje více zdravotních problémů současně.

Terapie Stimsmart využívá velmi nízkých impulsů elektrického proudu ke stimulaci centrálního nervového systému. Výsledkem působení je zlepšení prokrvení cílových tkání, které stojí za většinou z ovlivňovaných zdravotních problémů:

Příčiny sníženého prokrvení tkání mohou být různé. Nejčastěji se jedná o virové či bakteriální infekce, mechanické narušení integrity tkání vlivem poranění při úrazech nebo operačních výkonech, chronická onemocnění typu diabetes, metabolický syndrom, ulcerózní kolitida dále genetické poruchy či stres.

Použití terapie vede k vylučování biologicky aktivních látek do krevního oběhu.

Účinnost terapie je prokázána klinickými studiemi.

Klinické studie)* prokázaly, že jde o zcela bezpečnou metodu bez vedlejších účinků, která může být používána samostatně i v kombinaci s farmakoterapií (není třeba vysazovat dlouhodobě užívané léky) a má dlouhodobé účinky především v oblastech jako je zlepšení kožní perfúze.

1. Klinická zkouška ve FN Hradec Králové (2006): Prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., MUDr. Alena Šmahelová, PhD., MUDr. František Musil, PhD., CSc.
2. Klinická zkouška ve FN Motol (2010): Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, MUDr. Alexandra Krýšová, MUDr. Erik Hollay

Na co ještě má Stimsmart pozitivní vliv?

Více informací

Kde se
můžete objednat?


:

Jste časově vytíženi a nechcete na terapii dojíždět? Je možné poskytnout individuální terapii i u vás doma za speciálních podmínek. Cena a podmínky takové terapie jsou poskytovány na vyžádání v centrále společnosti Stimsmart s.r.o. - infolinka.

Copyright © 2022 Stimsmart

Created by Beneš & Michl